Trzy dialogi między Hylasem i Philonousem

Berkeley George
[strony podług: Wyd. Zielona Sowa, Kraków, 2006.]

„Niewielu jest ludzi myślących, choć wszyscy mają poglądy”

[s. 57]

„rzeczy, które postrzegam, to moje własne idee […] żadna idea nie może istnieć, dopóki nie znajdzie się w umyśle”

[s. 57]

„Duch jest bezpośrednią przyczyną wszystkich zjawisk w naturze”

[s. 80]