Kandyd, czyli optymizm

Voltaire
[strony podług: Wyd. PIW, Warszawa, 1985.]

„im więcej jest nieszczęść poszczególnych, tym bardziej całość jest dobra”

[s. 99]

„wszystko, co żyje, goni za przyjemnością”

[s. 139]

„Wszystko jest dobre, wszystko idzie dobrze, wszystko idzie najlepiej, jak tylko być może”

[s. 151]

„wszystko jest jeno złudą”

[s. 151]