Boska Komedia

Dante Alighieri

„tu […] czynią pokutę […] duchy ze skarbu poznania wyzute”

[Piekło, Pieśń trzecia]

„Niechajże […] członkom Twym przewodzi Dusza”

[Piekło, Pieśń szesnasta]

„Kto świadom celu, żal mu każdej chwili”

[Czyściec, Pieśń trzecia]

„Człowiek, co chęcią powyż chęci zbiegnie, odwłoczy metę”

[Czyściec, Pieśń piąta]

„Woła was niebo; nad wami rozwita piękność swe kręgi toczy; cóż, gdy biedna źrenica wasza do ziemi przybita”

[Czyściec, Pieśń czternasta]

„Ponieważ […] rozsądek twój baczy jedynie ziemskie dobra niestateczne, śród prawdy światła jak we mgle majaczy”

[Czyściec, Pieśń piętnasta]

„Ślepy jest świat wasz i wy na nim ślepi. Wy, ludzie żywi”

[Czyściec, Pieśń szesnasta]

„Miłość wrodzona zawsze jest bezbłędna”

[Czyściec, Pieśń siedemnasta]

„Nadaremnie zabawiasz myśli fałszem wyobraźni; gdybyś otrząsnął z duszy widma mgliste, czego nie dojrzysz, widziałbyś wyraźniej”

[Raj, Pieśń pierwsza]

„Gdzie klucze zmysłów tępe, tam istoty śmiertelne […] prosto w obłęd lecą […] bo gdzie za wodze wybieramy zmysły, tam rozum musi mieć podcięte loty”

[Raj, Pieśń druga]

„owa Inteligencja […] dzieli się, jednak całości nie traci”

[Raj, Pieśń druga]

„duch, gdy pozyska raz świętość, kłamstwem brzydzi się koniecznie, jako że pierwszą Prawdę ujrzał z bliska”

[Raj, Pieśń czwarta]

„Wieczyste źrodło, co gdy raz uświęci duszę, wiecznie ją do miłości skłania”

[Raj, Pieśń piąta]

„Gdy się zła żądza w sercu waszym wszczyna, nie zwierzę w sobie czujcie, lecz człowieka”

[Raj, Pieśń piąta]

„Na błędnych ścieżkach jest stopa człowiecza”

[Raj, Pieśń ósma]

„Tu rośnie Róża, w której Słowo Boga ciałem się stało”

[Raj, Pieśń dwudziesta trzecia]

„Dobro […] im więcej w sobie zawiera dobroci, tym do większego pobudza kochania”

[Raj, Pieśń dwudziesta szósta]

„Gdzie większa dobroć, tam i szczęścia sporzej”

[Raj, Pieśń dwudziesta ósma]

„Po różnych scieżkach tam u was sie bieży filozofując, bowiem wami rządzi miłość pozorów i pustej lubieży”

[Raj, Pieśń dwudziesta dziewiąta]

„nieświadomość z winy nie rozgrzesza”

[Raj, Pieśń dwudziesta dziewiąta]

„to ci pełne widzenie zakłóca, że nosisz jeszcze lękliwości pęta”

[Raj, Pieśń trzydziesta]