Bóg

„bóg jest tylko snem, nadzieją, kobietą, uosobieniem ironii”

[Amerykańscy bogowie – Gaiman Neil]

„Pomóż sobie sam, a Bóg pomoże ci wtedy”

[Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry – Kazantzakis Nikos]

„Bóg częściej przychodzi do człowieka we śnie niż na jawie”

[Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry – Kazantzakis Nikos]

„Otwórz oczy […] by podziwiać cudowne dzieło Boga. – Ja je zamykam […] i podziwiam Tego, kto to dzieło stworzył”

[Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry – Kazantzakis Nikos]

„Bóg jest taki, jakim widzi go wyznawca”

[Czarny koktajl – Carroll Jonathan]

„Przestań przejmować się Bogiem, a odejdzie”

[Czarny koktajl – Carroll Jonathan]

„Oblicze Boga bez przerwy się zmienia, bo zmieniają się Jego poszczególne składniki”

[Czarny koktajl – Carroll Jonathan]

„Wszyscy bogowie i szatani […] mieszkając w nas, istnieją jako możliwości, jako pragnienia”

[Demian – Hesse Hermann]

„Bóg ukrył klucz w twojej seksualności”

[Doświadczanie tantry – Osho]

„Geniusz boskiego planu tkwi w jego prostocie”

[Drewniane morze – Carroll Jonathan]

„Absolut kryje się gdzieś w ludzkim działaniu”

[Dziecko na niebie – Carroll Jonathan]

„Bóg jest przebiegły, ale nie okrutny”

[Dziecko na niebie – Carroll Jonathan]

„Bóg zakończył swoje zadanie. Teraz kolej na nas”

[Dziecko Noego – Schmitt Éric-Emmanuel]

„kiedy modlimy się we właściwy sposób […] nie prosimy Boga o to, by coś dla nas uczynił. To Bóg inspiruje nas, byśmy działali zamiast Niego, byśmy zajęli Jego miejsce na Ziemi”

[Dziesiąte Wtajemniczenie – Redfield James]

„Cokolwiek istnieje, jest w Bogu”

[Etyka – Spinoza Baruch de]

„Bóg jest przyczyną immanentną wszystkich rzeczy, nie zaś transcendentną”

[Etyka – Spinoza Baruch de]

„Najwyższym dobrem duszy jest wiedza o Bogu, a najwyższą cnotą rozumu poznawanie Boga”

[Etyka – Spinoza Baruch de]

„Bóg daje wszystkim jednakowo: życie, a potem śmierć”

[Ewangelia według Piłata – Schmitt Éric-Emmanuel]

„Jeżeli Bóg istnieje, to jest to jedyny Bóg”

[Ewangelia według Piłata – Schmitt Éric-Emmanuel]

„Bóg […] nie ma w sobie nic zakończonego: jest życiem nieprzerwanym, czynem, wolnością. Stworzenie […] nie jest tajemnicą; doświadczamy go w sobie”

[Ewolucja twórcza – Bergson Henri]

„Siła jest materią pierwiastków materialnych. Dusza – siłą sił. Duch jest duszą dusz. Bóg jest duchem duchów”

[Fragmenty logologiczne – Novalis]

„Bóg i diabeł są jednym i tym samym”

[Grek Zorba – Kazantzakis Nikos]

„Bóg nie jest czymś oddzielnym od Diabła”

[Hsin Hsin Ming – Osho]

„kiedyś […] Bóg poodbiera nam zabawki, które nam były pożyczone”

[Kocia kołyska – Vonnegut, jr Kurt]

„Najwyższy Pan jest niczym magik, który tworzy złudzenie. Stwarza on materialny wszechświat, zstępuje do niego na pewien czas, by potem go zniszczyć”

[Mahabharata – Dharma Krishna]

„Bóg […] Pojawia się […] w materialnym świecie tylko po to, by dać ludziom właściwą wiedzę i z powrotem przyprowadzić ich do siebie”

[Mahabharata – Dharma Krishna]

„o wiele prościej jest modlić się i trwać w zjednoczeniu z Bogiem, kiedy widzi się w Nim źródło i sumę wszystkiego, co się robi”

[Mariette w ekstazie – Hansen Ron]

„Bóg będzie moim lekarzem”

[Mariette w ekstazie – Hansen Ron]

„Bóg […] nigdy nie jest w sprzeczności ze sobą, tylko z naszym niedoskonałym rozumieniem Go”

[Mariette w ekstazie – Hansen Ron]

„Boga nie ma tam, Bóg jest tutaj. Bóg jest twoim otoczeniem. Oddychasz nim, jesz go, pijesz go, kochasz się z nim i nawet nie zdajesz sobie sprawy, że to wszystko jest Bogiem”

[Mądrość piasków – Osho]

„Bóg przychodzi poprzez wszystkie zmysły”

[Mądrość piasków – Osho]

„Bóg […] śmieje się do nas, kiedy zjadamy mu lunch, ale nam w tym nie przeszkadza”

[Muzeum psów – Carroll Jonathan]

„wszystkie słowa są Bogiem”

[Muzeum psów – Carroll Jonathan]

„poznajemy, czym jest Bóg z natury”

[Mysterium pansophicum – Böhme Jakob]

„Zawsze czciłem Stwórcę jako doskonałego, ale stworzenia nigdy”

[Narcyz i Złotousty – Hesse Hermann]

„Każda rzecz staje się Bogiem, skoro tylko uwierzy, że jest nim”

[Noc Walpurgi – Meyrink Gustav]

„Bóg odpowiada na każde pytanie, które mu stawiamy, ale ciała nasze są […] głuche – nie słyszymy”

[Ostatnie kuszenie Chrystusa – Kazantzakis Nikos]

„Prawdziwy głos Boga zawsze jest głosem wewnętrznym”

[Ostatnie kuszenie Chrystusa – Kazantzakis Nikos]

„Bóg żąda od człowieka jedynie tego, czemu jest on w stanie podołać”

[Piąta góra – Coelho Paulo]

„jesteśmy w mocy Wiekuistej Istoty, jak gwiazdy i żywioły […] ona robi w nas wszystko”

[Prostaczek – Voltaire]

„Zmieniasz się ty, więc zmienia się i Bóg”

[Szklana zupa – Carroll Jonathan]

„Bóg to rozpacz zaczynająca się tam, gdzie ustają wszystkie inne”

[Święci i łzy – Cioran Emilé M.]

„Nikt nie dotarł do boskości, negując cokolwiek”

[Tantra, najwyższe zrozumienie – Osho]

„Bóg jest absolutnie dziki. On nigdy nie wchodzi do twojego ogrodu, bo ten ogród jest za bardzo ludzki. Nie przychodzi do twego domu, bo ten dom jest za mały. Nie spotkasz go na wytyczonych ścieżkach. Bóg jest dziki”

[Tantra, najwyższe zrozumienie – Osho]

„Bóg, zamiast popychać nas do wiary w swoje istnienie, zdumiewając nas nieoczekiwanymi i zaskakującymi zdarzeniami, woli przekonywać nasz rozum o Jego przymiotach poprzez dzieła przyrody, odsłaniające przed nami tak wiele harmonii i pomysłowości, które w sobie kryją, i stanowiące tak przejrzyste znaki mądrości i dobroci ich Twórcy”

[Traktat o zasadach ludzkiego poznania – Berkeley George]

„Jeśli poznałeś Boga, wtedy, gdziekolwiek idziesz, stąpasz po świętej ziemi. Wtedy, cokolwiek widzisz, widzisz Boga. Wtedy, kogokolwiek spotykasz, spotykasz Boga”

[Transformacja przez tantrę – Osho]

„Nawet pokrzywa oddycha […] Bogiem i napawa się nim; tylko człowiek w nim się dusi”

[Upadek w czas – Cioran Emilé M.]

„czczą Boga ustami, a duchem demony”

[Według Judasza. Apokryf – Panas Henryk]

„Bóg jest tylko peryferyjnym punktem w […] religii, punktem centralnym są same indywidua. Indywidua uznają Boga nad sobą tylko po to, aby w nim zyskać nieskończoną przestrzeń, w której ich ograniczona, jednostkowa żałosna indywidualność mogłaby nie krępując i nie uszczuplając siebie wzajemnie […] do woli rozciągać się i rozszerzać aż po samą wieczność […] Bóg to nic innego jak atmosfera, w której indywidua, na kształt ulotnych, unoszących się z Ziemi gazów mogą wydzielać się i rozprzestrzeniać”

[Wybór pism – Feuerbach Ludwik]

„Najwyższe, co możesz osiągnąć […] i możesz doprowadzić do ostatecznych i najskrajniejszych granic, to oglądanie Boga i zatopienie się w Bogu”

[Wybór pism – Feuerbach Ludwik]

„Bóg jest życiem, miłością, świadomością, duchem, przyrodą, czasem, przestrzenią – wszystkim, tak w jego jedności jak i rozróżnieniu. Jako miłujący jesteś w miłości samego Boga, jako świadomy w świadomości Boga, jako myślący w duchu Boga, jako żyjący w samym nieskończonym życiu, w czasie, jesteś ponad wszelkim czasem, w przestrzeni poza przestrzenią. Bóg jest nieśmiertelny, w tym zaś, co nieśmiertelne, jest tylko to, co nieśmiertelne. Jesteś w Bogu, a więc sam jesteś nieśmiertelny”

[Wybór pism – Feuerbach Ludwik]

„Tylko w miłości realny i prawdziwy jest Bóg”

[Wybór pism – Feuerbach Ludwik]

„Bóg jest czystą tablicą, na której nie ma nic oprócz tego, co ty sam na niej napisałeś”

[Wybór pism – Feuerbach Ludwik]

„nie ma żadnego »bytu« poza czynieniem, działaniem, stawaniem się”

[Z genealogii moralności – Nietzsche Friedrich]

„Wszystkie bóstwa zamieszkują człowieczą pierś”

[Zaślubiny Nieba i Piekła – Blake William]

„Bóg to żałoba po ironii […] Tylu innych ludzi przed nami sprawiało mu cięgi, że nie widzimy już sensu w znęcaniu się nad trupem. A przecież mimo wszystko nadal jest on dla nas ważny, choćby z powodu żalu, że to nie myśmy go zamordowali”

[Zły demiurg – Cioran Emilé M.]

„Pustynie są ogrodami Boga”

[Zmierzch myśli – Cioran Emilé M.]

„Boże […] Jesteś grobem, w którym w złe godziny śnimy bycie”

[Zmierzch myśli – Cioran Emilé M.]